Om den italienska kulturens förhållande till den romerska. Tredje delen som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Mauritz Henriques phil.

Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & C. 1851

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)