Om smittkoppor. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Vilhelm M. Acharius af Östgöta landskap och till offentlig gra

Detta är en avhandling från Upsala P. Hanselli. 1850

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)