Coordination in Supply Chains

Sammanfattning: This thesis deals with a multi-levl inventory system, consisting of one central warehouse and number of retails, facing stochastic demand.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.