Dominus narrabit in scripturis populorum : a study of early seventeenth-century Lutheran teaching on preaching and the Lettische lang-gewünschte Postill of Georgius Mancelius

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.