1766 års allmänna fiskestadga : dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågor

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.