Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap

Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I en tid då allt färre lever på landsbygden har jordbrukslandskapet blivit föremål för ett växande intresse. Landsbygdens landskap har i vår tid kommit att framstå som idylliskt, äkta och naturligt, men också som i hög grad hotat. Den här avhandlingen analyserar ur ett etnologiskt perspektiv vad landskap är och hur landskap skapas. Den behandlar bland annat människors olika sätt att förhålla sig till samma landskap, konflikter mellan olika sätt att bruka ett landskap, och det motsägelsefulla intresset för att bevara det föränderliga. Avhandlingen bygger på aktuella exempel från Öland - ett av de områden i Sverige som ofta uppmärksammas för landskapets stora natur- och kulturvärden. Här diskuteras bland annat det faktum att Södra Ölands odlingslandskap tagit plats på Unesco:s världsarvslista. I avhandlingen får skildringar av olika öländska miljöer tjäna som utgångspunkt för en mer allmän diskussion om hur landskapsstudier kan bidra till förståelsen av förhållandet mellan natur och kultur i vårt samhälle. Författaren pekar på vikten av att förstå samspelet mellan landskapets sociala, historiska och biologiska processer. Med ett sådant perspektiv framstår landskapet inte som en statisk bakgrundskuliss, utan som en integrerad och ständigt föränderlig del av det sociala livet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.