Defense reactions in the freshwater crayfish, Astacus astacus, against the fungal parasite, Aphanomyces astaci

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Lena Häll; Uppsala Universitet.; [1983]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.