Pig gastric mucosa as a new functional model for long term studies of Helicobacter pylori colonization in vitro and in vivo

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Karin Meyer-rosberg; Uppsala Universitet.; [1994]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.