Bortom berättelserna : Stella Kleve - Mathilda Malling

Detta är en avhandling från Symposion, Stockholm/Stehag

Författare: Birgitta Ney; Stockholms Universitet.; [1993]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Stella Kleve är en pseudonym för en kvinnlig författare som väckte stor uppståndelse på sin tid. En ung kvinna med moderna ambitioner som introducerade Swinburne och kritiserade den då aktuella "indignationslitteraturen". Hennes romaner Berta Funcke (1885) och Alice Brandt (1888) och många av novellerna, t.ex. "Pyrrhussegrar", är avslöjande skildringar av kvinnors liv under det moderna genombrottet. Kritikerna påstod att de var så otäcka att läsa att de knappt vågade citera. Hennes verk betraktades som etikettsbrott och pseudonymen förknippades med osedlighet - hon uppfattades som en litteraturens "enfant terrible". Hon fortsatte trots detta att skriva romaner ännu några decennier in på 1900-talet, men då hette hon Mathilda Malling. De senare romanerna gav henne i stället epitetet "den svenska missromanens grand old dame".Bortom berättelserna är en skildring av ett författarskap och en granskning av vilka krafter som är i rörelse när en kvinnas verk förpassas ut i litteraturhistoriens marginaler.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.