Säden torkar : sädesuppsättningar i Sverige 1850-1900 : en etnologisk undersökning

Detta är en avhandling från Stockholm : LTs förlag

Författare: Eerik Laid; Stockholms Högskola.; [1954]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.