Arbete och livssituation : några ansatser för att empiriskt belysa förvärvsarbetets psykologiska värde

Detta är en avhandling från Stockholm : PA-rådet

Författare: Gunnela Westlander; [1976]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.