Neurotropic and pituitary effects of melanostatin (MIF), thyroliberin (TRH) and structurally related peptides

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Sven Björkman; Uppsala Universitet.; [1980]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.