Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete

Detta är en avhandling från Historiska Media, Box 1206, S-221 05, Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Socialakrobat, världsförbättrare, soc-kärring. Benämningarna på socialarbetare har skiftat genom åren, liksom synen på yrket. I Fattigdomens besvärjelser skildras den svenska fattigvårdens förvandling till modern socialvård. Det är arbetets vardag som står i fokus, många gånger i kontrast till socialarbetarnas visionära förhoppningar. Vi får möta sekelskiftets filantroper, folkhemmets socialläkare och sjuttiotalets radikala fältarbetare. Utifrån olika fall - barn som mördar för en bit mat; en otuktshärva med tonårsflickor; en skandal på ett alkoholisthem - diskuteras vem som har haft initiativet och tolkningsföreträdet i det sociala arbetet. Boken är en kulturanalytisk granskning av hur socialarbetare har koloniserat nya verksamhetsfält, hur ideal och målsättningar har förvandlats till praktisk handling. Fattighuset och socialbyrån, journalen och IQ-testet, är konkreta påminnelser om myndigheternas ingrepp. Men den svenska socialvårdens historia vittnar också om rättvisekrav och medkänsla.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.