Design, fabrication and evaluation of high-speed<I>III/V</I>-based heterojunction bipolar transistors

Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

Författare: Bo Willén; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.