Hvad är nu för tiden en målares uppgift? Fem målningar av Olof Hermelin

Författare: Jan Thunholm; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.