Becoming a parent when you have the risk of transmitting a genetic disease. Psychological perspectives of applying for Pre implantation Genetic Diagnosis (PGD)

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.