On human and computer communication in power system control : the consequences of new interaction patterns

Författare: Anders Johnsson; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.