Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att presentera en sociologisk analys av en "religionsfrihetssituation". Den grupp som särskilt berörs i avhandlingen är den invandrarde muslimska minoriteten i Sverige, en grupp som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. Muslimerna har invandrat till ett samhälle som länge präglades av religiös enhet, men som idag har utvecklats till ett religiöst pluralistiskt samhälle. Denna utveckling har inneburit viktiga politiska förändringar, både med avseende på religionsfrihetens innebörd och ställning och relationen mellan stat och kyrka. Dagens utmaningar för religionsfriheten handlar främst om närvaron av invandrade religiösa minoriteter som är nya för samhället. De muslimska invandrarnas möte med det svenska samhället har innefattat ett antal problem och konfliktområden. En del av problemen har rört organisatioriska, institutionella och ekonomiska fråor, skol- och utbildninsfrågor, liksom vissa aspekter av rätten till fri religionsutövning. Även om flera problem återstår kan undersökningen peka på flera områden där en positiv utveckling av den muslimska religionsfrihetssituationen har ägt rum.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.