Organisationen inom facket : Organisationsutvecklingen inom de till Landsorganisationen anslutna förbunden

Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Bokförlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.