Attachment och förlåtelse : attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare

Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att studera eventuella skillnader vad gäller förlåtelse beroende av attachmentmönster. Deltagare i studien (N = 359) var gymnasieelever från Malmö. De instrument som användes var Brennan, Clark and Shaver's Experiences in Close Relationships (ECR) och Enright Forgiveness Inventory (EFI). Resultatet visade att ECR:s avoidance dimension var negativt korrelerat med EFI:s subskalor för beteende och kognition. ECR:s anxiety dimension var negativt korrelerat med EFI:s subskala för kognition. Deltagare representerande Fearful attachment representerade mer negativa kognitioner än de representerande secure och dismissing. Deltagare med Secure attachment var signifikant mer förlåtande än deltagare med insecure attachment, beroende av subskalorna kognition och beteende. Skillnader kunde enbart påvisas bland kvinnorna i studien.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)