Metaforen som konvention : graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Jan Svanlund; Stockholms Universitet.; [2001]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)