Electron transport and electron transport-linked phosphorylation : a study of animal mitochondrial, bacterial chromatophore and plant chloroplast systems

Detta är en avhandling från Stockholm : Esselte

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.