The Aramaic portions of the Pesiqta de Rab Kahana : according to MS Marshall Or. 24, the oldest known manuscript of the Pesiqta de Rab Kahana : with English translation, commentary and introduction

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.