Muscle strength, fibre types and enzyme activities in man

Detta är en avhandling från Stockholm : Acta physiologica Scandinavica

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.