Vård i verkligheten : Om människovärde, maktrelationer och helhetsyn i professionell omvårdnad

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.