Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem : Utveckling, uppmärksamhet och reaktion

Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.