Immunotoxicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and related polychlorinated aromatic hydrocarbons in birds

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Efstathios Nikolaidis; Uppsala Universitet.; [1989]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.