Overweight and obesity in young children : preventive work in child health care with fokus on nurses´ perceptions and parental risk factors

Detta är en avhandling från Malmö högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Gabriella E Isma; Malmö University.; [2016]

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN; Medicine;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.