Synthesis, characterisation and catalytic properties of Mesoporous cerium dioxide

Detta är en avhandling från Div. of Polymer and Materials Chemistry (LU author)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.