Tillträde till maktens rum. Om intresseorganisationer och miljöpolitiskt beslutsfattande

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.