Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten

Sammanfattning: År 2021 är det tydligt att mänskliga fri- och rättigheter utgör en del av svensk civilrätt. Överträdelser av rättigheter kan utgöra en grund för skadestånd. Tidigare var detta otänkbart. Denna bok innehålleren dogmatisk analys av den framväxande möjligheten att kräva skadestånd med grund i EKMR, 2 kap RF,EU-stadgan och Barnkonventionen. Bedömningen av förutsättningarna för ansvar, kausalitet och ersättningbehandlas ingående. Därtill beskrivs rättigheternas strålningseffekt.I boken skildras även den historiska utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Den internationella rättighetsdiskursen sätts i relation till den nationella skadeståndsrättens utveckling under 1900-talet. Närmare bestämt beskrivs hur åberopandet av förekomsten av en rättighet kom att bli ett giltigt argument i skadeståndsprocesser i svenska domstolar.Smakprov 

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.