Molecular and physiological regulation of adiponectin exocytosis in white adipocytes

Detta är en avhandling från Gothenburg : Ineko AB

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.