Technoscience, Gender and Value A Study of the Doing of Gender and Technoscience in Four Swedish ICT-Research Organizations

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.