Medium energy proton capture in light nuclei followed by real and virtual photon emission

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.