En konstruktionsprocess för effektiv samverkan : parametriserade produktmodeller i 3D-CAD vid konstruktion av spiraltrappor

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Ola Holmgren; [1999]

Nyckelord: Wood Technology; Träteknik;

Sammanfattning: In this study a new design process with parameterized product models in 3D-CAD is developed and evaluated. The work is directed toward the design process for spiral stairs at the company SSC Trätrappor AB in Norsjö, Sweden. The thesis of the research for this study is: A new design process, with parameterized product models in 3D-CAD, applied to the design of spiral stairs provides new possibilities. Gains made affect not only the design process, but lie to a great extent in new opportunities for effective collaboration, both within the company and between the company and its customers. The work is divided into the following phases: ' Analysis of the current design process. ' Formulation of a vision of a new design process. ' Development of a new design process. ' Discussion of the results. ' Formulation of conclusions. The results of the study support the thesis of the research to a great extent. The new design process provides new possibilities for effective collaboration, primarily between design, sales and customer. SSC Trätrappor AB considers the improved possibilities for visualization and product development to be particularly important.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.