Kungliga politi- och brandkommissionen : studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

Författare: Nils Wester; Stockholms Högskola.; [1946]

Nyckelord: Humanities; Humaniora;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.