Renal transplantation in the rat : studies on the in vitro perfused and transplanted rat kidney

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Lars Frödin; Uppsala Universitet.; [1974]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.