A system for time-and angle-resolved photoelectron spectroscopy

Detta är en avhandling från Fysiska institutionen

Författare: Henrik Karlsson; Kth.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.