Experimental spinal cord injuries : a histopathological, neurological, and pharmacological study in the rat

Detta är en avhandling från Stockholm : Repro Print

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.