Digitalization Dynamics : User Interface Innovation in an Automotive Setting

Författare: Lena Hylving; Viktoria.; [2015]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.