Studies on the metabolism of triglyceride-rich serum lipoproteins with special reference to hyperlipoproteinaemia type III

Författare: Bengt Vessby; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.