Visual Servoing for Manipulation : Robustness and Integration Issues

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Danica Kragic; Kth.; [2001]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)