1800-talets stockholmsbostad : en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Birgit Gejvall-seger; Stockholms Högskola.; [1954]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.