Att bo kvar hemma – en studie om äldres upplevelser av sitt vardagsliv i samband med vård och omsorg i hemmet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.