The importance of substrate metabolism in the regulation of insulin release by mouse pancreatic islets

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Michael Welsh; Uppsala Universitet.; [1982]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.