Ambiguous Hopes : An Ethnographic Study of Agricultural Modernisation in a Rwandan village

Detta är en avhandling från Lund University

Sammanfattning: Rwanda har sedan 2006 aktivt arbetat för att modernisera jordbrukssektorn med syftet att ersätta småskaliga självförsörjande jordbruk med moderna, marknadsorienterade. I denna process har småskaliga jordbrukare tvingats att överge sina traditionella grödor och jordbruksmetoder för att anpassa sig till odling i monokultur utvalt av staten på sammanslagna jordlotter.Avhandlingen, baserad på 13 månaders etnografiskt fältarbete i en rwandisk by, beskriver bybornas upplevelser av och reaktion på hur moderniseringen av jordbruket har genomförts i byn. Trots att statens jordbrukspolitik är toppstyrt och har implementerats på ett sätt utan att bönderna själva har fått komma till tals, liksom att statligt införda monokulturer av grödor resulterat i sämre skördar och ökad hunger bland byborna, existerade inget öppet eller ens dolt motstånd mot den statliga politiken. Avhandlingen syfte är att förstå varför.Med ett perspektiv som når bortom James Scotts kända teori om 'hidden resistance' och 'hidden transcripts' visar avhandlingen att byborna istället för motstånd mot statens politik, strävar efter att bli inkluderade i moderniseringsprocessen. Bybornas upplevelse av sin position i den samhälleliga hierarkin, tillsammans med de på denna nivå rådande normerna som moraliskt ifrågasätter fattiga människors förmåga att ta hand om sig själva, och de positiva föreställningar om utveckling och modernitet som de faktiskt har, hjälper oss att förstå deras ambition att vara del av moderniseringsprojekt inom jordbruket, trots att det på många sätt bidrar till en försämrad levnadssituation.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)