The abdominal symptom study : an epidemiological survey of gastrointestinal and other abdominal symptoms in the adult population of Östhammar, Sweden

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Lars Agréus; Uppsala Universitet.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.