Synthesis of biologically interesting oligosaccharides containing residues with manno-configuration and acid-catalyzed opening of 4,6-orthoesters of pyranosides

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.