An experimental macromolecular study of sodium hyaluronate and amphiphile interaction in electrolyte/water solutions

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.