Företagande i minoritet : om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje

Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

Sammanfattning: Minority entrepreneurs : on ethnicity, strategies and resources among Assyrians and Syrians in Södertälje

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.